مخلوط حبه میوه (کیوبی میوه)

550,000 تومان

  • کنترل دیابت
  • تقویت سیستم گوارش
  • مقابله با افسردگی
  • کمک به کاهش وزن