توت خشک

940,000 تومان

  • کنترل دیابت
  • کاهش وزن
  • کاهش سطح کلسترول