چیپس میگو

650,000 تومان

  • کنترل دیابت
  • کاهش وزن
  • مبارزه با سرطان
  • کاهش سطح کلسترول