آلبالو خشک

350,000 تومان 332,500 تومان

  • کنترل دیابت
  • تقویت سیستم گوارش
  • مقابله با افسردگی
  • کمک به کاهش وزن