برگه هلو

  • مفید برای ریه
  • جلوگیری از سرطان
  • درمان اسپاسم دوران بارداری
  • کنترل فشار خون