مویز

  • تقویت هوش و حافظه
  • تامین انرژی مورد نیاز بدن
  • سرشار از پروتئین برای بدنسازها
  • رفع کم‌خونی