تخمه کدو گوشتی خام

  • افزایش متابولیسم بدن
  • تقویت سیستم ایمنی بدن
  • دفع انگل
  • سلامت پروستات